office@robinsontravel.pl +48 12 292 00 71

Dlaczego warto wysyłać pracowników na wyjazdy integracyjne?


Dla większości z nas praca stanowi podstawę życia. W miejscu pracy spędzamy często więcej czasu niż przebywamy w domu. I każdy z nasz oczekuje, że w pracy będziemy czuć się komfortowo, nawet wtedy, gdy towarzyszy nam stres. Na poczucie komfortu w miejscu pracy składa się wiele składników, od czysto logistycznych, estetycznych po stosunki interpersonalne i zależności zawodowe. Wpływ atmosfery w pracy na jej wydajność Badania, jakie na zlecenie pracodawców wykonuje się w celu określenia czynników wpływających na wydajność pracy wykazują, że jednym z najważniejszych jest atmosfera panująca wśród pracowników danej firmy czy instytucji. Dobra atmosfera przenosi się na jakość pracy, wydajność, motywację do pracy i maksymalizację wysiłku w celu osiągnięcia sukcesu. Gdy pracodawcy zaakceptowali istnienie takich zależności, coraz więcej wagi przywiązują do budowania pozytywnych relacji w miejscu pracy. Wyjazdy integracyjne budują atmosferę w pracy Jedną z technik budujących pozytywną atmosferę w pracy jest organizowanie przez pracodawcę i na jego koszt wyjazdów integracyjnych pracowników. Cele jakie stawiają sobie organizatorzy pracowniczej eskapady to: wzajemne poznanie się pracowników wzajemne poznanie się kadry kierowniczej i pracowników rozszerzanie kanałów komunikacji pomiędzy pracownikami/kadrą kierowniczą wzmocnienie solidarności pracowniczej trening w rozwiązywaniu problemów wymagających zaangażowania się całej grupy Wyjazdy integracyjne zacierają różnice Wyjazdy integracyjne pracowników powodują, że koledzy z pracy przestają być li tylko pracownikami, sąsiadami zza kolejnych biurek. Nagle stają się bliskimi znajomymi, albo nawet przyjaciółmi. Pojawiają się różnorodne tematy do rozmowy, następuje wzajemne odkrywanie kolejnych cech osobowości. Nagle okazuje się, że osoba, którą mijaliśmy obojętnie na korytarzu ma wszystkie cechy, by zaliczyć ją do grona najbliższych przyjaciół. Podczas wyjazdów integracyjnych poznajemy prawdziwą naturę kolegi z pracy, najczęściej tę lepszą stronę, ukrywaną do tej pory pod maską chłodu i dystansu. Takie wzajemne odkrywanie swoich osobowości daje prawdziwy obraz charakteru, czasem dobrego a czasem wręcz przeciwnie. Ale najczęściej zbudowane w warunkach relaksu relacje przenoszą się po powrocie do miejsca pracy. Pomysły na integrację Pomysłów na wyjazdy integracyjne jest wiele. Nie trzeba wcale jechać daleko i na długo, zresztą byłoby to bardzo trudne logistycznie. Dlatego wyjazd integracyjny powinien być krótki; 2-3 dniowy i intensywny. Mogą to być krótkie wypady za granicę , np; do niedalekiej Pragi, Drezna czy Bawarii. Tego rodzaju wyjazdy dostarczają mnóstwa bodźców i nowych sytuacji sprzyjających wzajemnemu poznaniu się, ale i wspólnemu odbieraniu tych bodźców. A jednocześnie długie dni spędzone na oglądaniu nowych miejsc czy czynnej turystyce tworzą zupełnie nową jakość relacji. Tworzące się poczucie wspólnoty, wzajemnego dbania o siebie, czasem zdrowej rywalizacji zmieniają nie do poznania grono pracowników w ekipę otwartych, komunikujących ze sobą osób.  


Najnowsze wiadomości: